nov 232011
 

Tijdens de Ledendag van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Veenwouden wordt de Schierstins bezocht.

Aan de leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland wordt de geschiedenis van de Schierstins in Veenwouden toegelicht.


 Posted by at 18:46

 Leave a Reply